DAVET

Değerli Meslektaşlarım;

Organizasyon komitesi adına sizleri 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Wyndham Kalamış Otel'de gerçekleştireceğimiz 36. Zeynep Kamil Jineko - Patoloji Kongresi'ne davet etmekten memnuniyet duyuyorum.

Kongremizde bu yıl  “Yüksek Riskli Gebelikleri Öngörme - Engelleme ve Postpartum Kanamalara Yaklaşım’’ ana teması ile maternal ve fetal hastalıklar,  bu hastalıkların ön görüsü ve önleyici tedavi seçenekleri, alanında etkin çok sayıda hocalarımızın, meslektaşlarımızın katılımı ve katkıları ile değerlendirilecektir. Kongremizde bu konularda ki yenilikleri sizlere sunmak, birlikte tartışmak ve fikir birliğine varmak amacındayız.

Gelenekselleşen kongremizde; bütüncül bilimsel programın yanında bu yıl ayrıca bilgilerimizi güncellemek ve günlük uygulamalarımıza katkı sağlamak amacıyla planladığımız kurslardan faydalanacağınızı umut ediyoruz.

Sizleri; 36 yıldır hiç aksamadan devam eden “Zeynep Kamil Jineko - Patoloji Kongresi’’ne davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER
Kongre Başkanı


KURULLAR

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Doç. Dr. Kamil ÖZDİL

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER

KONGRE SEKRETARYASI

Doç. Dr. Oya DEMİRCİ

DÜZENLEME KURULU *

Doç. Dr. Ebru ÇÖĞENDEZ
Doç. Dr. Belgin DEVRANOĞLU
Doç. Dr. Mustafa EROĞLU
Doç. Dr. Canan KABACA
Doç. Dr. Pınar KUMRU
Doç. Dr. Tayfun KUTLU
Doç. Dr. Enis ÖZKAYA
Uzm. Dr. Çetin KILIÇÇI
Uzm. Dr. Bülent TANDOĞAN
Dr. Yeliz DOĞAN MERİH

* İsimlerde unvan ve soyadı alfabetik sıralama kullanılmıştır.

 

 


KURSLAR

(19 Eylül 2018 Çarşamba, SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

İKİNCİ TRİMESTER AYRINTILI ULTRASONOGRAFİ KURSU
Oturum Başkanları: Zeki Şahinoğlu, Oya Demirci

Yer: Zeynep Kamil Hastanesi Perinatoloji Binası 3. Kat Eğitim Salonu
Saat: 09:00
Fetal kranial muayene-kesitler Pınar Kumru
Fetal kardiyak muayene-kesitler And Yavuz
Fetal abdomen ve ekstiremite muayenesi-kesitler Nazan Tarhan
OPERATİF DOĞUM KURSU
Oturum Başkanları: İbrahim Esener, Oya Pekin

Yer: Zeynep Kamil Hastanesi Uygulama Merkezi B Toplantı Salonu
Saat: 09:00
Vajinal doğumda vakum, forseps uygulanması ne zaman ve nasıl yapılmalı Ahmet Eser
Omuz distosi manevraları ne zaman ve nasıl yapılmalı Çetin Kılıççı
Makat doğum ve manevraları İlter Yenidede
LAPARASKOPİ KURSU
Oturum Başkanları: Semra Kayataş Eser, Gazi Yıldırım

Yer: Zeynep Kamil Uygulama Merkezi A Toplantı Salonu
Saat: 09:00
Batına giriş teknikleri Resul Karakuş
Enerji modaliteleri Ercan Bastu
L/S'de hasta pozisyonu ve operasyon odası dizaynı Taner Usta
L/S ik sütür teknikleri ve ekstrakorporal sütür Gazi Yıldırım
KOLPOSKOPİ KURSU
Oturum Başkanları: Canan Kabaca Kocakuşak, Ayşe Gürbüz

Yer: Zeynep Kamil Hastanesi, Kütüphane
Saat: 10:00
Kolposkopinin temeli ve normal servikal bulgular Mine Güray Uzun
Anormal kolposkopik bulgular Serkan Akış
High grade servikal patolojilerde yönetim ve tedavi yöntemleri Burak Giray
OVULASYON İNDÜKSİYONU KURSU
Oturum Başkanları: Cem Fıçıcıoğlu, Kenan Sofuoğlu, Tayfun Kutlu

Yer: Zeynep Kamil Hastanesi Seminer Salonu (Ana Bina 5. Kat)
Saat: 10:00
İnfertil çiftin değerlendirilmesi İlhan Şanverdi
Oral ajanlarla ovulasyon indüksiyonu Belgin Devranoğlu
Gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu Ebru Çöğendez
IUI ve luteal faz desteği Enis Özkaya
OHSS Elif Tozkır

Kurslar için sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Kurs kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız...


BİLİMSEL PROGRAM

Sunum No Referans No Poster Sunumlar
PS-001 0030 Wolfian kökenli olduğu düşünülen malign adneksial tümör: Vaka sunumu Zeynep Bayramoğlu
PS-002 0031 Histerektomi ve Cinsellik Saliha Yurtçiçek
PS-003 0044 Adölesan Gebelikte Anne ve Bebegi Betül Çelebi
PS-004 0052 Gebelikte Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı Selinay Aktaş
Sunum No Referans No Oturum Başkanları: Meryem Kürek Eken, Banu Yılmaz
SS-20EYL-001 0002 Plasenta akreata spektrumu olan ve olmayan plasenta previa vakalarında risk faktörü, insidans ve perinatal ve maternal sonuçların değerlendirilmesi
Çetin Kılıçcı, Meryem Kürek Eken, Gülşah İlhan, Ebru Çöğendez, Murat Keskin, Çiğdem Yayla Abide, Ateş Karateke
SS-20EYL-002 0009 Azoospermik İnfertil Bireylerin {SOHLH1} ve {DDX25} Genlerinde Mutasyon Analizi
Esra Güzel, Müşerref Banu Yılmaz
SS-20EYL-003 0028 Ektopik Gebeliklerin Oluşumunda Rol Oynayan Dolaşımdaki MikroRNA’ların {In Silico} Analizi
Burcu Genç Yavuz
SS-20EYL-004 0029 İntrauterin Gelişme Geriliği ve Preeklampside VEGF ve Nestin Ekspresyonu: İmmunhistokimyasal çalışma
Hilal Erinanc, Erzat Toprak
SS-20EYL-005 0047 HLA-G, Doğal Öldürücü Hücreler ve CD8+ T Hücrelerin Tubal Dokuda Rolü: Gebe olmayan, İntrauterin Gebelik ve Ektopik Gebeliklerin Karşılaştırılması
Fatma Eskicioğlu
SS-20EYL-006 0008 Pregestasyonel Diyabet mi Sigara mı Daha Zararlı: Fetal Kardiyak Etkilenmenin Miyokardiyal Performans İndeksi ile Değerlendirilmesi
Öykü Tosun
SS-20EYL-007 0055 TVT Sling Prosedürü:İntraopertif Mesane perforasyonunun değerlendirilmesi
Çetin Kılıççı
SS-20EYL-008 0020 Web Tabanlı Meme Kanseri Farkındalık Eğitiminin Kadınların Meme Kanserine Yönelik Bilgi ve Tutumlarına Etkisi
Aslı Yağantekin, Sena Gümüş, Harun Adıyaman, Özlem Can Gürkan
SS-20EYL-009 0043 Tersiyer bir merkezde farklı nedenlerle uygulanmış negatif konizasyon olgularının birinci yıl sonuçları
Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı
SS-20EYL-010 0038 Preeklampsili Hastalarda Anne Kanı ve Kordon Kanında İMA, YKL-40, EN-RAGE Ve AİM Düzeylerinin Karşılaştırılması
Fatih Mehmet Fındık, Mehmet Sait İçen, Aysun Ekinci, Elif Ağaçayak, Senem Yaman Tunç, Abdulkadir Turgut, Ömer Satıcı
SS-20EYL-011 0023 Liken skleroz ve morfea: Ortak histolojik özellikler
Cem Leblebici
SS-20EYL-012 0026 Klinikopatolojik özellikleriyle endometriozis
Sevinç Hallaç Keser, Selma Şengiz Erhan, Burak Giray
SS-20EYL-013 0036 Yeni bir ertesi gün hapı olarak ulipristal asetat kullanan gebelerde gebelik takibi ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Zeynep Öztürk, Emine Akgül
SS-20EYL-014 0054 İzole Proteinüri Preeklampsi Tanısında Öncül Bir Bulgu mudur?
Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak
SS-20EYL-015 0049 İlk Trimester Gebelerde Tiroid Disfonksiyon Sıklığı
Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak
SS-20EYL-016 0005 Postpartum kanamanın önlenmesinde intramuskuler oksitosinin plasenta alınmadan önce vs sonra uygulanması: Randomize kontrollü prospektif çalışma
Doğukan Yıldırım, Baki Erdem
SS-20EYL-017 0025 Klinikopatolojik özellikleriyle over teratomlarının değerlendirilmesi
Sevinç Hallaç Keser, Burak Giray, Selma Şengiz Erhan
SS-20EYL-018 0051 Servikal polipektomi yapılan hastalarda eş zamanlı küretaj sonuçlarının değerlendirmesi Endometrial örnekleme gerekli mi?
Esra Çınar Tanrıverdi, Sevilay Özmen
Sunum No Referans No Oturum Başkanları: Meryem Kürek Eken, Banu Yılmaz
SS-21EYL-001 0019 Comparison of body mass index and anti-mullerian hormone levels in patients with policystic over syndrome
Evrim Bostancı
SS-21EYL-002 0024 Elektif ve acil sezaryen operasyonlarında maternal hemoglobin düşüşünün kıyaslanması
İpek Ulu, Şule Yıldırım Köpük
SS-21EYL-003 0033 Hematologic parametreler; erken intrauterine gebeliği, missed abort ve ektopik gebelikten ayırt edebilir mi ?
Edip Alptuğ Kır, Gülin Feykan Yeğin
SS-21EYL-004 0037 Mesane İnvazyonu Olan Perkreta Vakasında Yönetim: Histerektomi Yapalım Mı?
Fatih Mehmet Fındık
SS-21EYL-005 0007 Vajinal brakiterapi nekrotizan fasiit için risk faktörümüdür?
Osman Aşıcıoğlu, Baki Erdem
SS-21EYL-006 0006 Atipik endometrial hiperplazide eş zamanlı yüksek riskli endometrial kanser ile karşılaşılması mümkün mü ?
Baki Erdem, Doğukan Yıldırım
SS-21EYL-007 0035 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil sezaryen ile acil olmayan sezaryen olgularının maternal ve fetal sonuçlarının analizi
Nayif Çiçekli, Ramazan Denizli, Nazlı Aylin Vural, Derya Erten, Muhammet Sıraç Güneş, Simge Bağcı Türkmen, Gülden Gök, Gürkan Kıran
SS-21EYL-008 0046 Sorunsuz gebelikle seyreden maternal Ebstein anomalis:vaka takdimi
Sunullah Soysal, Esra Esim Büyükbayrak, Alper Kepez
SS-21EYL-009 0040 Struma ovari: üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık deneyimi
Sunullah Soysal, Ebru Aygüler, İpek Erbarut Seven, Funda Şirin Eren, Ahmet Tevfik Yoldemir, Begüm Yıldızhan, Hüseyin Hüsnü Gökaslan, Tanju Pekin
SS-21EYL-010 0015 Dekolman plasenta sonrası histerektomiyle sonuçlanan uterin nekroz olgusu
Bahar Sarıibrahim Astepe
SS-21EYL-011 0050 Geçirilmiş Sezaryen Öyküsü olan Son Trimester Gebede Sezaryen Skar Hattı Dışında Sessiz Uterus Rüptürü
Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak
SS-21EYL-012 0001 Serviksin Nadir Görülen Bir Tümörü: lenfoepitelyoma benzeri karsinom
Alpaslan Kaban
SS-21EYL-013 0021 İntrauterin İnseminasyon Esnasında Mesane Doluluğunun Gebelik Oranlarına Etkisi
Zeyneb Bakacak
SS-21EYL-014 0013 Geç gebelik toksikozlarında fibrinojen ve ürik asit düzeyleri
Ahmet Çetin, Derya Sivri Aydin
SS-21EYL-015 0004 Erişkin Kadında Paraüretral Kistler: İki Olgu Eşliğinde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Elif Meşeci
SS-21EYL-016 0014 Örnek Yeterliliği Açısından Konvansiyonel ve Sıvı Bazlı Tekniğin karşılaştırılması: 72230 Smear Analizi
Işık Kaban, Besim Haluk Bacanakgil
SS-21EYL-017 0027 Açıklanamayan İnfertilite Nedeniyle İntrauterin İnseminasyon Uygulanan Kadınlarda Klomifen Sitrat ve Gonadotropin Tedavisi Etkinliğinin Karşılaştırılması
Meryem Kuru Pekcan, Nilüfer Akgün, Yasemin Taşçı
SS-21EYL-018 0011 Gebeliğe eşlik eden sezaryen sonrası insizyonel herni
Tayfur Çift
SS-21EYL-019 0039 Daha Önce Sezaryen Dışı Geçirilmiş Abdominal Operasyonların Maternal Ve Fetal Sonuçlara Etkisi
Kemal Tekeşin, Pınar Kumru
08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları  
09:30 - 10:00 ÖZEL OTURUM: RİSKLİ GEBELİKLER
İl Düzeyinde Alınması Gereken Önlemler  
Esma Sarıkaya
10:00 - 11:15 Oturum 1: OBSTETRİK KOMPLİKASYONLAR/ Öngörü, Önleme 
Oturum Başkanları: Hikmet Hassa, Aktuğ Ertekin, Murat Api
10:00 - 10:20 Preeklampsiyi Öngörmek ve Önlemek Mümkün mü? Güncel Durum Murat Yayla
10:20 - 10:40 Preterm Doğum Öngörüsü ve Önleyici Tedavi Seçenekleri   Gökhan Göynümer
10:40 - 11:00 Serklaj Kararı Verilen Gebelerde Servikal ve  Transabdominal  Serklaj Tercih Kriterleri. Laporoskopik Abdominal Serklaj Deneyimleri Eray Çalışkan
11:00 - 11:15 Tartışma  
11:15 - 11:30 Planlı Gebelikte Oral Kontraseptifler Bekir Yavuzer
11:30 - 11:45 Kahve Molası
11:45 - 13:00 PANEL1: GEBELİK VE DİYABET/ Öngörü, Önleme, Tedavi  
Oturum Başkanı: Recep Has    
Panelistler:
Gökhan Yıldırım
Erbil Çakar
Serpil Salman  
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:55 Oturum 2:  FETAL KOMPLİKASYONLAR/ Öngörü, Önleme, Tedavi
Oturum Başkanları: Oya Gökmen, Fehmi Yazıcıoğlu, Semih Tuğrul
14:00 - 14:20 Fetal Aritmi Öngörü ve Önleyici Tedavi Seçenekleri / Aritmik Fetüslerin Yönetimi   Oya Demirci
14:20 - 14:40 RH Alloimmünizasyonu - Önleyici Tedavi, Etkilenmiş Gebeliklerin Yönetimi Halil  Aslan  
14:40 - 15:00 Monokoryonik İkiz Gebelik Komplikasyonlarını Erken Öngörebilir miyiz?  Murat Muhçu
15:00 - 15:20 İntrauterin Fetal Enfeksiyonlar: Tanı ve Tedavi Seçenekleri   İbrahim Kalelioğlu 
15:20 - 15:40 İntrapartum Asfiksiyi Öngörebilir miyiz?    Arda Lembet
15:40 - 15:55 Tartışma  
15:55 - 16:10 Kahve Molası
16:10 - 17:30 Oturum 3: GEBELİK VE SİSTEMİK HASTALIKLAR 
Oturum Başkanı: Hilmi Baha Oral, Bülent Tandoğan
16:10 - 16:30 Fetal Hipo ve Hiper Tiroidizmin Önlenmesinde Tiroid Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinin Önemi Cihat Şen 
16:30 - 16:50 Gebelikte Tromboembolik Hastalıklar: Risk Faktörleri ve Önleyici Tedavi Seçenekleri    Zeki Şahinoğlu
16:50 - 17:10 Gebelikte Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar da (HIV, HSV, HPV) Tedavinin Önemi? Neonatal Enfeksiyonları Önleyebilir miyiz?    Mesut Önal
17:10 - 17:30 Gebelikte Psikiyatrik Bozuklular; Risk Faktörleri, Önleyici Yaklaşımlar ve Tedavi Seçenekleri   Evrim Çelik
17:30 - 19:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Meryem Kürek Eken, Banu Yılmaz
09:00 - 10:15 Oturum 4: PRENATAL TARAMADAN MATERNAL KANSER TANISINA SERBEST FETAL DNA TESTI
Oturum Başkanı: Mehmet Uludoğan, Yavuz Ceylan, Selçuk Ayas
09:00 - 09:20 Maternal Kanda Serbest Fetal DNA Testinde Son Güncel Durum Nedir?   Ahmet Gül
09:20 - 09:40 Maternal Kanda Serbest Fetal DNA Testi Geleneksel Prenatal Tarama Testlerin Yerine Geçebilir mi? Geleneksel Prenatal Tarama Testlerinin Üstün Olduğu Durumlar Atıl Yüksel
09:40 - 10:00 Gebelikte "Non-invasiv Prenatal Test" Komplikasyonları Öngörmede Kullanabilir mi? Hangi Testi Seçelim?    Oluş Api
10:00 - 10:15 Tartışma  
10:15 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 12:00 Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Yaklaşım - ESHRE 2017 Semra Kayataş Eser
PANEL 2: TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI 
Oturum Başkanı: Barış Ata
Panelistler:
Volkan Baltacı
Sedat Kadanalı
Gürkan Uncu
Bülent Urman 
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 Oturum 5: MATERNAL MORTALİTE 
Oturum Başkanı: Fuat Demirci, Sadiye Eren, Mustafa Eroğlu
13:30 - 13:50 Gebelikte Karaciğer Fonksiyon Bozukluğuna Neden Olan Hastalıklar / Ayırıcı Tanı ve Yönetim   Esra Esim Büyükbayrak
13:50 - 14:10 Gebelikte Trombositopeni Nedenleri / Ayırıcı Tanı ve Yönetim   Nuri Danışment
14:10 - 14:30 Eklampsi Öngörüsü ve Yönetim / Ayırıcı Tanılar Ne Zaman Düşünülmeli?   Selçuk Özden
14:30 - 14:50 Maternal Mortaliteye Neden Olan Nörolojik Problemleri Ön Görmede Radyolojik Görüntülemenin Yeri - Vaka Sunumları  Hatice Akay
14:50 - 15:10 Maternal Mobidite, Mortalite - Vaka Sunumları / Dikkat Edilmesi Gereken Uyarıcı Bulgular  Habibe Ayvacı
15:20 - 15:30 Tartışma  
15:30 - 15:50 Kahve Molası
15:50 - 17:30 Oturum 6: MATERNAL MORTALİTE NEDENLERİNDEN OBSTETRİK KANAMALAR/ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Orhan Ünal, Kadir Güzin,Abdulkadir Turgut
15:50 - 16:10 Postpartum Kanamalarda Medical Tedavi- Fibrinojen ve Traneksamik Asit Ne Kadar Önemli?   İsmail Özdemir
16:10 - 16:30 Postpartum Kanamada Cerrahi Yaklaşım  Nasıl Olmalı?   Ateş Karateke
16:30 - 16:50 Dekolman Plesantada Gelişebilen Maternal Komplikasyonlar ve Önleyici Yönetim Nasıl Olmalı?   Gürkan Kıran
16:50 - 17:10 Plasental İnvazyon Anomalisi-Prenatal Tanıdan Koruyucu Tedaviye / Vaka Sunumları  Çetin Kılıçcı
17:10 - 17:30 Tartışma  
17:30 - 17:45 Akılcı İlaç Sunumu İlter Yenidede
17:45 - 18:00 Kapanış
10:30 – 12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Meryem Kürek Eken, Banu Yılmaz
  Oturum 1: PERİNATAL BAKIM HİZMETLERİNDE EBE VE HEMŞİRELERİN ROLLERİ
Oturum Başkanları: Nevin Hotun Şahin, İlkay Güngör
13:30 - 13:50 Perinatal Bakım Hizmetleri ve Önemi Dilek Coşkuner Potur
13:50 - 14:10 Gebe İzlemde Bakım Standartları ve Roller Tuğba Yılmaz Esencan
14:10 - 14:30 Doğum Eyleminde Bakım Standartları ve Roller Seda Küçükoğlu
14:30 - 14:50 Doğum Sonu Bakım Standartları ve Roller Melike Dişsiz
14:50 - 15:00 Tartışma  
15:00 - 15:15 Kahve Molası
  Oturum 2: PERİNATAL BAKIM HİZMETLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Hatice Yıldız, Yeliz Doğan Merih
15:15 - 15:35 Perinatal Bakım Hizmetlerinde Kanıt Temelli Uygulamalar İlkay Güngör
15:35 - 15:55 Perinatal Bakım Hizmetlerinde Alternatif Yöntemler K. Derya Beydağ
15:55 - 16:15 Perinatal Bakım Hizmetlerinde ZKH Uygulama Örnekleri Özlem Karabulut
16:15 - 16:30 Tartışma  

BİLDİRİ KURALLARI

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 15 Ağustos 2018'dir.
 2. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 4. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 5. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 6. Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 10 olmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/).
 7. Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 8. Online olarak sisteme gönderildikten sonra bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 9. Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.
 10. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 11. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 3 Eylül 2018 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 12. Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: info@zeynepkamilkongre2018.org e-mail adresine ve +90 (216) 573 18 36 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.

Bildiri ve Poster Sunum Kuralları

 1. Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 7 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.
 3. Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.
 4. E-Posterler Türkçe olarak hazırlanacak, İngilizce özeti bulunacaktır.
 5. E-Poster olarak kabul edilen posterler kongre merkezinde bulunan plazmalarda yayınlanacaktır. Bu nedenle kabul edilen e-posterlerinizi tek sayfa olacak şekilde hazırlayarak PDF formatında en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar info@zeynepkamilkongre2018.org  adresine iletilmesi gerekmektedir.
 6. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda e-poster plazmalarının önünde yapılacaktır.
 7. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
Kurslar : 19 Eylül 2018 (Çarşamba)
Kurs Yeri : SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Kongre Tarihi : 20 – 21 Eylül 2018 (Perşembe – Cuma)
Kongre Yeri : Wyndham Grand Kalamış Hotel, İstanbulKongre Dili
Kongre dili Türkçe'dir.

Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Kongre süresince tüm bilimsel ve diğer aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.

Kayıt
Kongreye kayıt ücretsiz olup, sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların info@zeynepkamilkongre2018.org adresine ad-soyad, kurum ve cep telefonu numarası bilgilerini iletmeleri gerekmektedir.

Katılım Sertifikası
Kongreye ücretsiz olarak sınırlı sayıdaki kontenjan dahilinde kayıt yaptıran tüm katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir.

Kongre Web Sayfası
Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacı ile web sayfası oluşturulmuştur.

Bildiriler
Kongrede sunulması istenilen sözlü bildiriler özet şeklinde info@zeynepkamilkongre2018.org adresi üzerinden toplanacaktır.

Stand Alanları
Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı (ücretsiz-sınırlı kontenjan) yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

Ücretsiz kayıt süremiz bitmiştir, Kongre kayıt ücreti 150TL + KDV'dir. Kongre kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız...

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Otel Tek kişilik oda Çift kişilik oda
Wyndham Grand Hotel Kalamış 600 TL 750 TL
 • Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
 • Yukarıda yer alan fiyatlara, 20 Eylül 2018 giriş, 21 Eylül 2018 çıkış olmak üzere 1 gecelik konaklama ve kahvaltı dahildir.
 • Konaklama talepleri için katılımcıların info@zeynepkamilkongre2018.org adresine ad-soyad, kurum ve cep telefonu numarası bilgilerini iletmeleri gerekmektedir.
 • Konaklama ücretlerinin kongre hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

TRANSFER

Havaalanı – Kongre Merkezi (Tek Yön) 150 TL
 • Yukarıda belirtilen fiyat kişi başı tek yön toplu transfer ücreti olup, %18 KDV ilave edilecektir.

Özel transfer talepleri için info@zeynepkamilkongre2018.org irtibata geçilmesi gerekmektedir, ücretlendirme ayrıca yapılacaktır.

İADE ve İPTALLER:
31 Haziran 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde konaklama ücretinin % 50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.


SPONSORLUK

Sponsorlukla ilgili detaylar için 0216 573 18 36 numaralı telefon numarasından veya info@zeynepkamilkongre2018.org adresinden Organizasyon Sekreteryası ile iletişim kurabilirsiniz.

İLETİŞİM

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

D Event Turizm Organizasyon Hiz. Ltd. Şti.
Adres
Küçükbakkalköy Mah. Albay Sok. No: 24 - Ataşehir / İstanbul
Tel
+90 216 573 18 36