DAVET

Değerli Meslektaşlarım;

Organizasyon komitesi adına sizleri 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Wyndham Kalamış Otel'de gerçekleştireceğimiz 36. Zeynep Kamil Jineko - Patoloji Kongresi'ne davet etmekten memnuniyet duyuyorum.

Kongremizde bu yıl  “Yüksek Riskli Gebelikleri Öngörme - Engelleme ve Postpartum Kanamalara Yaklaşım’’ ana teması ile maternal ve fetal hastalıklar,  bu hastalıkların ön görüsü ve önleyici tedavi seçenekleri, alanında etkin çok sayıda hocalarımızın, meslektaşlarımızın katılımı ve katkıları ile değerlendirilecektir. Kongremizde bu konularda ki yenilikleri sizlere sunmak, birlikte tartışmak ve fikir birliğine varmak amacındayız.

Gelenekselleşen kongremizde; bütüncül bilimsel programın yanında bu yıl ayrıca bilgilerimizi güncellemek ve günlük uygulamalarımıza katkı sağlamak amacıyla planladığımız kurslardan faydalanacağınızı umut ediyoruz.

Sizleri; 36 yıldır hiç aksamadan devam eden “Zeynep Kamil Jineko - Patoloji Kongresi’’ne davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER
Kongre Başkanı


KURULLAR

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Doç. Dr. Kamil ÖZDİL

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER

KONGRE SEKRETARYASI

Doç. Dr. Oya DEMİRCİ

DÜZENLEME KURULU *

Doç. Dr. Ebru ÇÖĞENDEZ
Doç. Dr. Belgin DEVRANOĞLU
Doç. Dr. Mustafa EROĞLU
Doç. Dr. Canan KABACA
Doç. Dr. Pınar KUMRU
Doç. Dr. Tayfun KUTLU
Doç. Dr. Enis ÖZKAYA
Uzm. Dr. Çetin KILIÇÇI
Uzm. Dr. Bülent TANDOĞAN
Dr. Yeliz DOĞAN MERİH

* İsimlerde unvan ve soyadı alfabetik sıralama kullanılmıştır.

 

 


KURSLAR

(19 Eylül 2018 Çarşamba, SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

İKİNCİ TRİMESTER AYRINTILI ULTRASONOGRAFİ KURSU
Oturum Başkanları: Zeki Şahinoğlu, Oya Demirci
Fetal kranial muayene-kesitler Pınar Kumru
Fetal kardiyak muayene-kesitler And Yavuz
Fetal abdomen ve ekstiremite muayenesi-kesitler Nazan Tarhan
OPERATİF DOĞUM KURSU
Oturum Başkanları: İbrahim Esener, Oya Pekin
Vajinal doğumda vakum, forseps uygulanması ne zaman ve nasıl yapılmalı Ahmet Eser
Omuz distosi manevraları ne zaman ve nasıl yapılmalı Çetin Kılıççı
Makat doğum ve manevraları İlter Yenidede
LAPARASKOPİ KURSU
Oturum Başkanları: Semra Kayataş Eser, Gazi Yıldırım
Batına giriş teknikleri Resul Karakuş
Enerji modaliteleri Ercan Bastu
L/S'de hasta pozisyonu ve operasyon odası dizaynı Taner Usta
L/S ik sütür teknikleri ve ekstrakorporal sütür Gazi Yıldırım
KOLPOSKOPİ KURSU
Oturum Başkanları: Canan Kabaca Kocakuşak, Ayşe Gürbüz
Kolposkopinin temeli ve normal servikal bulgular Mine Güray Uzun
Anormal kolposkopik bulgular Serkan Akış
High grade servikal patolojilerde yönetim ve tedavi yöntemleri Burak Giray
OVULASYON İNDÜKSİYONU KURSU
Oturum Başkanları: Cem Fıçıcıoğlu, Kenan Sofuoğlu, Tayfun Kutlu
İnfertil çiftin değerlendirilmesi İlhan Şanverdi
Oral ajanlarla ovulasyon indüksiyonu Belgin Devranoğlu
Gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu Ebru Çöğendez
IUI ve luteal faz desteği Enis Özkaya
OHSS Elif Tozkır

Kurslar için sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Kurs kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız...


BİLİMSEL PROGRAM

08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları  
09:30 - 10:00 ÖZEL OTURUM: RİSKLİ GEBELİKLER
İl Düzeyinde Alınması Gereken Önlemler  Esma Sarıkaya
10:00 - 11:15 Oturum 1: OBSTETRİK KOMPLİKASYONLAR/ Öngörü, Önleme 
Oturum Başkanları: Hikmet Hassa, Aktuğ Ertekin, Murat Api
10:00 - 10:20 Preeklampsiyi Öngörmek ve Önlemek Mümkün mü? Güncel Durum Murat Yayla
10:20 - 10:40 Preterm Doğum Öngörüsü ve Önleyici Tedavi Seçenekleri   Gökhan Göynümer
10:40 - 11:00 Serklaj Kararı Verilen Gebelerde Servikal ve  Transabdominal  Serklaj Tercih Kriterleri. Laporoskopik Abdominal Serklaj Deneyimleri Eray Çalışkan
11:00 - 11:15 Tartışma  
11:15 - 11:30 Planlı Gebelikte Oral Kontraseptifler Bekir Yavuzer
11:30 - 11:45 Kahve Molası
11:45 - 13:00 PANEL1: GEBELİK VE DİYABET/ Öngörü, Önleme, Tedavi  
Oturum Başkanı: Recep Has    
Panelistler:
Gökhan Yıldırım
Erbil Çakar
Serpil Salman  
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:55 Oturum 2:  FETAL KOMPLİKASYONLAR/ Öngörü, Önleme, Tedavi
Oturum Başkanları: Oya Gökmen, Fehmi Yazıcıoğlu, Semih Tuğrul
14:00 - 14:20 Fetal Aritmi Öngörü ve Önleyici Tedavi Seçenekleri / Aritmik Fetüslerin Yönetimi   Oya Demirci
14:20 - 14:40 RH Alloimmünizasyonu - Önleyici Tedavi, Etkilenmiş Gebeliklerin Yönetimi Halil  Aslan  
14:40 - 15:00 Monokoryonik İkiz Gebelik Komplikasyonlarını Erken Öngörebilir miyiz?  Murat Muhçu
15:00 - 15:20 İntrauterin Fetal Enfeksiyonlar: Tanı ve Tedavi Seçenekleri   İbrahim Kalelioğlu 
15:20 - 15:40 İntrapartum Asfiksiyi Öngörebilir miyiz?    Arda Lembet
15:40 - 15:55 Tartışma  
15:55 - 16:10 Kahve Molası
16:10 - 17:30 Oturum 3: GEBELİK VE SİSTEMİK HASTALIKLAR 
Oturum Başkanı: Hilmi Baha Oral, Bülent Tandoğan
16:10 - 16:30 Fetal Hipo ve Hiper Tiroidizmin Önlenmesinde Tiroid Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinin Önemi Cihat Şen 
16:30 - 16:50 Gebelikte Tromboembolik Hastalıklar: Risk Faktörleri ve Önleyici Tedavi Seçenekleri    Zeki Şahinoğlu
16:50 - 17:10 Gebelikte Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar da (HIV, HSV, HPV) Tedavinin Önemi? Neonatal Enfeksiyonları Önleyebilir miyiz?    İdris Koçak
17:10 - 17:30 Gebelikte Psikiyatrik Bozuklular; Risk Faktörleri, Önleyici Yaklaşımlar ve Tedavi Seçenekleri   Evrim Çelik
17:30 - 17:45 Akılcı İlaç Sunumu
İlter Yenidede
17:45 - 18:00  Kapanış
09:00 - 10:15 Oturum 4: PRENATAL TARAMADAN MATERNAL KANSER TANISINA SERBEST FETAL DNA TESTI
Oturum Başkanı: Mehmet Uludoğan, Yavuz Ceylan, Selçuk Ayas
09:00 - 09:20 Maternal Kanda Serbest Fetal DNA Testinde Son Güncel Durum Nedir?   Ahmet Gül
09:20 - 09:40 Maternal Kanda Serbest Fetal DNA Testi Geleneksel Prenatal Tarama Testlerin Yerine Geçebilir mi? Geleneksel Prenatal Tarama Testlerinin Üstün Olduğu Durumlar Atıl Yüksel
09:40 - 10:00 Gebelikte "Non-invasiv Prenatal Test" Komplikasyonları Öngörmede Kullanabilir mi? Hangi Testi Seçelim?    Oluş Api
10:00 - 10:15 Tartışma  
10:15 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 12:00 Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Yaklaşım - ESHRE 2017 Semra Kayataş Eser
PANEL 2: TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI 
Oturum Başkanı: Barış Ata
Panelistler:
Volkan Baltacı
Sedat Kadanalı
Gürkan Uncu
Yakup Kumtepe
Bülent Urman 
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 Oturum 5: MATERNAL MORTALİTE 
Oturum Başkanı: Fuat Demirci, Sadiye Eren, Mustafa Eroğlu
13:30 - 13:50 Gebelikte Karaciğer Fonksiyon Bozukluğuna Neden Olan Hastalıklar / Ayırıcı Tanı ve Yönetim   Esra Esim Büyükbayrak
13:50 - 14:10 Gebelikte Trombositopeni Nedenleri / Ayırıcı Tanı ve Yönetim   Nuri Danışment
14:10 - 14:30 Eklampsi Öngörüsü ve Yönetim / Ayırıcı Tanılar Ne Zaman Düşünülmeli?   Selçuk Özden
14:30 - 14:50 Maternal Mortaliteye Neden Olan Nörolojik Problemleri Ön Görmede Radyolojik Görüntülemenin Yeri - Vaka Sunumları  Hatice Akay
14:50 - 15:10 Maternal Mobidite, Mortalite - Vaka Sunumları / Dikkat Edilmesi Gereken Uyarıcı Bulgular  Habibe Ayvacı
15:20 - 15:30 Tartışma  
15:30 - 15:50 Kahve Molası
15:50 - 17:30 Oturum 6: MATERNAL MORTALİTE NEDENLERİNDEN OBSTETRİK KANAMALAR/ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Orhan Ünal, Kadir Güzin,Abdulkadir Turgut
15:50 - 16:10 Postpartum Kanamalarda Medical Tedavi- Fibrinojen ve Traneksamik Asit Ne Kadar Önemli?   İsmail Özdemir
16:10 - 16:30 Postpartum Kanamada Cerrahi Yaklaşım  Nasıl Olmalı?   Ateş Karateke
16:30 - 16:50 Dekolman Plesantada Gelişebilen Maternal Komplikasyonlar ve Önleyici Yönetim Nasıl Olmalı?   Gürkan Kıran
16:50 - 17:10 Plasental İnvazyon Anomalisi-Prenatal Tanıdan Koruyucu Tedaviye / Vaka Sunumları  Çetin Kılıçcı
17:10 - 17:30 Tartışma  
17:30 - 17:45 Kapanış
  Oturum 1: PERİNATAL BAKIM HİZMETLERİNDE EBE VE HEMŞİRELERİN ROLLERİ
Oturum Başkanları: Nevin Hotun Şahin, İlkay Güngör
13:30 - 13:50 Perinatal Bakım Hizmetleri ve Önemi Dilek Coşkuner Potur
13:50 - 14:10 Gebe İzlemde Bakım Standartları ve Roller Tuğba Yılmaz Esencan
14:10 - 14:30 Doğum Eyleminde Bakım Standartları ve Roller Seda Küçükoğlu
14:30 - 14:50 Doğum Sonu Bakım Standartları ve Roller Melike Dişsiz
14:50 - 15:00 Tartışma  
15:00 - 15:15 Kahve Molası
  Oturum 2: PERİNATAL BAKIM HİZMETLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Hatice Yıldız, Yeliz Doğan Merih
15:15 - 15:35 Perinatal Bakım Hizmetlerinde Kanıt Temelli Uygulamalar İlkay Güngör
15:35 - 15:55 Perinatal Bakım Hizmetlerinde Alternatif Yöntemler K. Derya Beydağ
15:55 - 16:15 Perinatal Bakım Hizmetlerinde ZKH Uygulama Örnekleri Özlem Karabulut
16:15 - 16:30 Tartışma  

BİLDİRİ KURALLARI

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 15 Ağustos 2018'dir.
 2. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 4. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 5. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 6. Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 10 olmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/).
 7. Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 8. Online olarak sisteme gönderildikten sonra bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 9. Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.
 10. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 11. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 3 Eylül 2018 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 12. Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: info@zeynepkamilkongre2018.org e-mail adresine ve +90 (216) 573 18 36 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.

Bildiri ve Poster Sunum Kuralları

 1. Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 7 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.
 3. Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.
 4. E-Posterler Türkçe olarak hazırlanacak, İngilizce özeti bulunacaktır.
 5. E-Poster olarak kabul edilen posterler kongre merkezinde bulunan plazmalarda yayınlanacaktır. Bu nedenle kabul edilen e-posterlerinizi tek sayfa olacak şekilde hazırlayarak PDF formatında en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar info@zeynepkamilkongre2018.org  adresine iletilmesi gerekmektedir.
 6. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda e-poster plazmalarının önünde yapılacaktır.
 7. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
Kurslar : 19 Eylül 2018 (Çarşamba)
Kurs Yeri : SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Kongre Tarihi : 20 – 21 Eylül 2018 (Perşembe – Cuma)
Kongre Yeri : Wyndham Grand Kalamış Hotel, İstanbulKongre Dili
Kongre dili Türkçe'dir.

Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Kongre süresince tüm bilimsel ve diğer aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.

Kayıt
Kongreye kayıt ücretsiz olup, sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların info@zeynepkamilkongre2018.org adresine ad-soyad, kurum ve cep telefonu numarası bilgilerini iletmeleri gerekmektedir.

Katılım Sertifikası
Kongreye ücretsiz olarak sınırlı sayıdaki kontenjan dahilinde kayıt yaptıran tüm katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir.

Kongre Web Sayfası
Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacı ile web sayfası oluşturulmuştur.

Bildiriler
Kongrede sunulması istenilen sözlü bildiriler özet şeklinde info@zeynepkamilkongre2018.org adresi üzerinden toplanacaktır.

Stand Alanları
Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı (ücretsiz-sınırlı kontenjan) yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

Kongreye kayıt ücretsiz olup, sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Kongre kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız...

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Otel Tek kişilik oda Çift kişilik oda
Wyndham Grand Hotel Kalamış 600 TL 750 TL
 • Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
 • Yukarıda yer alan fiyatlara, 20 Eylül 2018 giriş, 21 Eylül 2018 çıkış olmak üzere 1 gecelik konaklama ve kahvaltı dahildir.
 • Konaklama talepleri için katılımcıların info@zeynepkamilkongre2018.org adresine ad-soyad, kurum ve cep telefonu numarası bilgilerini iletmeleri gerekmektedir.
 • Konaklama ücretlerinin kongre hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

TRANSFER

Havaalanı – Kongre Merkezi (Tek Yön) 150 TL
 • Yukarıda belirtilen fiyat kişi başı tek yön toplu transfer ücreti olup, %18 KDV ilave edilecektir.

Özel transfer talepleri için info@zeynepkamilkongre2018.org irtibata geçilmesi gerekmektedir, ücretlendirme ayrıca yapılacaktır.

İADE ve İPTALLER:
31 Haziran 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde konaklama ücretinin % 50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.


SPONSORLUK

Sponsorlukla ilgili detaylar için 0216 573 18 36 numaralı telefon numarasından veya info@zeynepkamilkongre2018.org adresinden Organizasyon Sekreteryası ile iletişim kurabilirsiniz.

İLETİŞİM

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

D Event Turizm Organizasyon Hiz. Ltd. Şti.
Adres
Küçükbakkalköy Mah. Albay Sok. No: 24 - Ataşehir / İstanbul
Tel
+90 216 573 18 36